Saturday, 25 August 2012

"The Dragon in my Garage" fra "The Demon-Haunted World" av Carl Sagan

Intro

  • The below is an excerpt from the chapter "Dragon in my garage" from "The Demon-Haunted World. Science as a Candle in the Dark" by Carl Sagan, published by Ballantine Books.
  • Translation: from English to Norwegian
  • Tłumacz/Translated by/Oversatt av: Sławomir Budziak


Translation

"Det bor en ildsprutende drake i garasjen min." Sett at jeg - og her benytter jeg meg av gruppeterapimetoden utarbeidet av psykolog Richard Franklin - framsetter en slik påstand i fullt alvor. Du ville selvfølgelig ha lyst til å se på den med dine egne øyne. Opp gjennom århundrene har det vært utallige sagn og historier om draker uten at deres eksistens har vært bevist. hvilken enestående mulighet!


"Vis meg den" sier du. Vi går til garasjen min. Du kikker inn i den, øyner en stige, tomme malingsbokser, en gammel barnesykkel, men altså overhodet ikke ett eneste spor av draken.
"Hvor er den?" spør du. "Der borte" svarer jeg og peker bortover "Jeg unnlot å si at det er en usynlig drake."
Du foreslår at vi tar og sprer mel utover gulvet så vi får se fotsporene."Ingen dum idé," sier jeg "men du svever over bakken."
Da finner du på å ta i bruk en infrarød sensor og fange opp de usynlige flammene."Vel, ilden den spruter med er ikke bare usynlig. Den avgir heller ikke varme".
Da kommer du på at vi kan spraye den med maling så vi kan se den på sett og vis."Det er slettes ingen dårlig idé, men draken er faktisk immateriell så vi kommer ingen vei ved å bruke maling."
Og så videre. Jeg avviser hvert forslag til test du legger fram ved å henvise til en eller annen spesiell forklaring på hvorfor ikke det vil virke. Nå, hva er forskjellen mellom en usynlig, ulegemlig drake som svever over bakken og ikke avgir varme og en drage som ganske enkelt ikke eksisterer særlig hvis det er umulig å motbevise påstanden min og hvis det ikke finnes en gjennomførbar test som ville betvile riktigheten i den? Det faktum at du ikke er i stand til å forkaste hypotesen min, betyr ikke automatisk at den er sann. Påstander som ikke kan settes på prøve og ubeviselige teser har ikke noe sannhetsgehalt uansett hvor inspirerende de virker på oss og hvor forunderlige de fortoner seg. Det jeg krever av deg at er i bunn og grunn at du skal tro på meg i fravær av bevis.
Det eneste min fastholdenhet forteller deg, er at det skjer mye rart oppi hodet på meg.Du lurer også på hva som har overbevist meg siden det ikke finnes noe håndgripelig bevis. Muligheten for at det hele var en drøm, synkverving eller hallusinasjon er nærliggende. Men i så fall hvorfor tar jeg det så seriøst? Kanskje jeg trenger hjelp. I beste fall har jeg grovt undervurdert menneskelig feilbarhet.

No comments:

Post a Comment