Sunday, 15 July 2012

Fra "The Demon-Haunted World" av Carl Sagan


Intro


  • The below is an excerpt from the book "The Demon-Haunted World. Science as a Candle in the Dark" by Carl Sagan, published by Ballantine Books.
  • Translation: from English to Norwegian
  • Tłumacz/Translated by/Oversatt av: Sławomir BudziakTranslation

   Noen anser vitenskap for å være arrogant særlig når den gir seg ut for å kunne motbevise veletablerte forestillinger eller når den innfører merkelige begreper som tilsynelatende er i strid med sunn fornuft. Vitenskapen er som en jordskjelv som river grunnen under føttene på oss. Den rokker ved våre oppfatninger, utfordrer våre tilvante tenkemåter og rusker opp i læresetningene vi stoler på, og det kan være dypt foruroligende. Ikke desto mindre vil jeg påstå at vitenskap er grunnleggende ydmyk. Vitenskapsfolk forsøker ikke å påtvinge naturen behovene og ønskene sine. Isteden undersøker de naturen etter beste evne og tar på alvor funnene de gjør. Vi vet godt at til og med anerkjente vitenskapsfolk har tatt feil.


   Vi er klar over menneskelige ufullkommenheter. Vi insisterer på en uavhengig og - i den grad det er mulig - kvantitativ verifisering av de læresetninger som settes fram. Hele tiden utfordrer vi, ser etter motsigelser eller de feil som måtte være igjen fra før. Vi framsetter alternative forklaringer og oppmuntrer til kjetteri. Vi setter høyest dem som på en overbevisende måte motbeviser vedtatte sannheter.
   La oss ta bare ett av mange eksempler. Newtons bevegelseslover og ligning for tyngdekraft er med rette sett på som noen av de største bragdene i menneskets historie. Tre hundre år etter at de ble til, bruker vi dem for å forutsi formørkelser. Det er takket være dem - samt visse smårettelser fra Einstein- at et romskip kommer til et forhåndsbestemt punkt på planetbanen millioner av mil unna jorda og mange år etter utskytningen. Nøyaktigheten er rett og slett forbløffende. Newton visste åpenbart hva han drev med.

No comments:

Post a Comment