Tuesday, 8 May 2012

Pierwszy rozdział książki "Ewolucja - bardzo krótkie wprowadzenie"


Intro


  • The below is a part of the introduction to "Evolution: a very short introduction" by Brian & Deborah Charlesworth, published by Oxford University Press.
  • The original title of the excerpt: "Chapter 1. Introduction"
  • Translation: from English to Polish
  • Tłumacz/Translated by: Sławomir Budziak


Translation

Rozdział 1
Wstęp

                                                                      Jesteśmy jednym z pełzającymi stworzeniami
                                                                                                                   Ludzie i małpy
                                                                                                                       Bracia krwi

                                                     Fragment wiersza "Pijacka pieśń". Autor: Thomas Hardy

    W środowisku naukowym panuje zgoda co do tego, że Ziemia jest planetą krążącą wokół dość zwyczajnej gwiazdy, będącej jedną z miliardów gwiazd wchodzących w skład jednej z miliardów galaktyk znajdujących się ogromnych rozmiarów wszechświecie, który rozszerza się, a którego wiek to mniej-więcej 14 miliardów lat. Sama Ziemia powstała w wyniku procesu grawitacyjnego zagęszczenia pyłu i gazów, który również dał początek Słońcu i pozostałym planetom Układu Słonecznego przed około 4.6 miliardami lat.    Wszystkie obecnie żyjące organizmy pochodzą od samoreplikujących się cząstek, które powstały w rezultacie chemicznych procesów przed ponad 3.5 miliardami lat.  Przejawy życia, które pojawiły się po nich, powstały w wyniku dziedziczenia podlegającemu zmianom - "descent with modification" jak to określił Darwin - i są z sobą genealogicznie spokrewnione dając się tym samym umieścić na filogenetycznym drzewie życia. My, ludzie jesteśmy najbliżej spokrewnieni z
szympansami i gorylami, z którymi dzielimy wspólnego przodka żyjącego pomiędzy 6 a 7 milionami lat temu. Wspólny przodek ssaków, czyli gromady zwierząt do której należymy, oraz gadów żył przed około 300 milionami lat. Pochodzenie wszystkich kręgowców (ssaki, ptaki, gady, płazy oraz ryby) możemy wywieść od niewielkiego, przypominającego rybę i nieposiadającego kręgosłupa stworzenia, które żyło na Ziemi przed ponad 500 milionami lat. Jeśli cofniemy się jeszcze dalej w czasie, określenie związków pokrewieństwa pomiędzy głównymi grupami zwierząt, roślin oraz mikroorganizmów staje się coraz trudniejszym zadaniem, ale, jak zobaczymy, materiał genetyczny wskazuje jednoznacznie na wspólne pochodzenie.

    Mniej niż 450 lat temu, wszyscy europejscy uczeni dawali wiarę temu, że Ziemia znajdowała się w centrum niewielkiego, bo mierzącego zaledwie kilka milionów kilometrów wszechświata. Wierzyli również, że tak planety jaki i Słońce oraz pozostałe gwiazdy krążyły wokół tego centrum. Jakieś 250 lat temu wierzono, że wszechświat został stworzony w swej obecnej postaci około 6000 lat temu, choć w tym czasie zdawano sobie już sprawę z tego, że podobnie jak pozostałe planety krążyły wokół Słońca. Przyjęto także do wiadomości, że wszechświat był znacznie większy, niż przypuszczało się wcześniej. Przed mniej niż 150 laty pomiędzy naukowcami przeważał już pogląd, że Ziemia w swoim obecnym kształcie to wynik przynajmniej milionów lat geologicznych zmian. Dalej dominowała wiara w boski akt stworzenia wszystkich żyjących gatunków.

    Nieustępliwa konsekwencja w stosowani naukowej metody wyciągania wniosków na podstawie eksperymentów i obserwacji bez odniesień do religijnego zwierzchnictwa lub władz świeckich, zmieniło do niepoznania nasze spojrzenia tak na kwestię naszego pochodzenia jak i naszych związków z wszechświatem w ciągu czasu krótszego niż pięć stuleci. Sama fascynacje obrazem świata, który ukazała nam nauka, nie jest jedynym owocem tych zmian. Wywarły one także przemożny wpływ na filozofię i religię. Wyniki badań naukowych sugerują, że człowiek jest rezultatem działania bezosobowych sił, oraz że nadający się do zamieszania świat to zaledwie stanowi drobną cząstkę wszechświata o niewyobrażalnych rozmiarach i czasie trwania. Zupełnie bez względu na przekonania filozoficzne czy też religijne naukowców, filarem programu badań naukowych jest myśl, że możemy zrozumieć wszechświat wychodząc z tego właśnie założenia.

No comments:

Post a Comment