Saturday, 28 April 2012

Dømte i bestikkelsessaken. Den første dommen av dette slaget

Intro  • The below is a part of an article originally published in the Czech newspaper Mladá Fronta Dnes. 
  • The original title "Odsouzeni"
  • Translation: from Czech to Norwegian
  • Tłumacz/Translated by/Oversatt av: Sławomir Budziak


Oversettelse

Praha. Det var med lav stemme at den unge Praha-dommeren Jan Šott leste opp dommen, men budskapet var kraftig og høylytt. Det lød som så: 

  1. Umoralsk atferd skal straffes. Det var for første gang at to viktige parlamentsmedlemmer ble dømt i en rettssak for ulovlige forhold og umoralsk afterd i sin politiske virksomhet. Disse to var parlamentarisk leder for Věci veřejné sin stortingsgruppe og eksstatsråd Vít Bárta samt tidligere formann i dette partiet Jaroslav Škárka. I tillegg kan det reises tiltale mot et tredje parlamentsmedlem - Kristýna Kočí politiker og tidligere parlamentarisk leder for Věci Veřejné.


  2. Bestikkelse er bestikkelse.Dommeren uttalte klart og tydelig på direkten at man kan gjøre seg skyldig i korrupsjon selv ved å motta en liten fordel såframt den innebærer motytelser av noe slag. Den er heller ikke sånn at man kan bortforklare økonomisk fordel som lån.
  3. Politikere er ikke straffrieDet er politiets plikt å sette søkelyset på politikere og deres praksiser. ”Det er helt uakseptabelt at lovens arm ikke skal kunne nå til politikkens verden. Det ville da bety at handlinger som i et hvilket som helst annet livsområde, er straffbare regnes som straffrie hvis de ble begått av en som står høyt nok oppe i systemet.” meddelte dommeren.

  Jan Šott førte rettssaken mot Vít Bárta og Jaroslav Škárka i en hel måned. Den førstnevnte var anklaget for å ha bestukket sine partikolleger, mens den andre var siktet for å ha tatt imot bestikkelsene. Gårdsdagens dom kom som en overraskelse. Bárta ble dømt til betinget fengsel i 18 måneder for korrupsjon, mens Škárka fikk ubetinget dom på tre år for bedrageri. I tillegg oppfordret han politiet til å se nærmere på det strafferettslige ansvaret til Kristýna Kočí som er hovedvitnet i rettssaken.

  ”Jeg erkjenner ikke min skyld” – kommenterte Bárta som var synlig sjokkert over dommen. Deretter trakk ham seg fra aller politiske verv, men fortsetter som stortingsrepresentant. "Jeg ble straffet for å ha anmeldt forholdet” protesterte Škárka. Begge to anket dommen med en gang.

  Det mest interessante er at begge de siktede har bevist sin egen skyld slik dommeren ser det. I Bárta tilfelle var det hans egen forsvarslinje viste seg å være feilslått. Den gikk ut på at han bare lånte penger til sine partikolleger. Meningen med lånet var at de skulle kunne tåle planlagte kutt i lønn og la være å uttale seg mot forslaget om kutt, noe som hadde sett partiet i dårlig lys hos velgerne. Ifølge dommeren dreide det seg overhode ikke om rentefrie og velvillige lån, men nettopp om bestikkelser som skulle påvirke dem ”Bestikkelsene var ment å setter en stopper for meningsutveksling om forslaget” forklarte dommeren. Hva lånene angår, gikk pengene til staten. Samtidig tror dommeren på forsvarets påstand om at det hele var et slags komplott pønsket ut av Jaroslav Škárka og Kristýna Kočí og ment å ødelegge Bárta politisk. ”De måtte ha hatt til hensikt å lure penger ut av Bárta for deretter å diskreditere ham” sa dommeren.

(...)

Vocabulary

obžaloba - tiltale, påtale, siktelse, charge, prosecution
obžalovan - charged with, siktet for, tiltalt, anklaget
odsoudit k X podmince – dømme en til betinget fengsel i, sentenced to a suspended X year/month prison term
Trestní stíhání - reise påtale, å bringe en sak inn for retten, prosecute sb, bring charges against sb
rozsudek - dom, sentence
poslanecký klub - partigruppe, parliamentary group


No comments:

Post a Comment